Jesteś tutaj: E-rolki.pl » Dział pomocy » RODO

Drogi Użytkowniku,

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych chcielibyśmy przedstawić podstawowe informacje z zakresy przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych stron internetowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Produkcji i Dystrybucji Sebastian Mohl (w skrócie CPiD S.Mohl) z siedzibą w Bielsku-Białej 43-346 przy ul. Stażystów 40/2.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wymienionych w poniższych punktach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, f.

 

Dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Jeśli zarejestrowałeś się jako klient i założyłeś Konto Klienta on-line na www.e-rolki.pl , przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach rejestracji i weryfikacji Klienta. Umożliwiamy składanie zamówień w sklepie internetowym oraz korzystanie z innych narzędzi internetowych - wówczas dodatkowo przetwarzamy Twoje dane dla celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umożliwienia Ci dokonywania zakupów w sklepie internetowym.

 

Gdy jesteś naszym klientem, przetwarzamy Twoje dane osobowe także w celu rozliczenia z operatorem płatności, organizacji dostawy zakupów, zakładania i utrzymania konta Klienta, wystawienia faktury lub paragonu, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, prowadzenia analiz i statystyk, archiwizacji danych, zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania kradzieżom i oszustwom, ochrony lub dochodzenia roszczeń.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, a także na podstawie przepisów prawa. Twoje dane przetwarzamy także dla rejestracji tzw. prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie Tobie możliwości dokonania zakupów, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji, umożliwienie dokonania płatności różnymi kanałami, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, archiwizowania dokumentów.

 

Twoje dane przetwarzamy także na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie danych w zakresie nazwy firmy (lub imienia i nazwiska Klienta), adresu i numeru NIP jest wymogiem ustawowym, aby można było wystawić fakturę za zakupy. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych jest wymogiem umownym. Brak podania takich danych uniemożliwi rejestrację Klienta. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom, które realizują dla nas określone usługi, takie jak: przedstawicielstwo handlowe, obsługa i wsparcie technologii, w tym utrzymanie konta Klienta w systemach informatycznych; usługi przechowywania danych, usługi przygotowania oraz dostarczania korespondencji pocztą lub w postaci elektronicznej. Podmioty, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, przetwarzają je wyłącznie na cele CPiD S.Mohl, a zatem nie wykorzystują ich dla swoich własnych celów.

 

Twoje dane mogą również zostać przekazane innym odbiorcom, takim jak dostawcy usług płatniczych, firmy kurierskie, którzy realizują usługi dla Ciebie. Twoje dane mogą być udostępnione także podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, takimi jak organy ścigania czy sądy, lecz tylko w oparciu o żądanie spełniające odpowiednie wymagania prawne.

 

W jaki sposób możesz kontrolować swoje dane osobowe?

 

Przysługują Tobie następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi: prawo dostępu do treści swoich danych; prawo ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także o przysługującym prawie wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wymienione uprawnienia możesz wykonać w następujących przypadkach:

  • Żądać sprostowania danych możesz, gdy Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne

  • Żądać usunięcia danych możesz, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte, jeśli wynika to z przepisów prawa

  • Żądać ograniczenia przetwarzania danych możesz, gdy Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy sprzeciw jest prawnie uzasadniony.

 

Gdzie uzyskać informacje?

 

CPiD S.Mohl dba, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa, a ich przetwarzanie nie naruszało Twoich praw i wolności. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym administratorem pod adresem e-mail: info@e-rolki.pl

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane – odpowiednio – przez czas, w którym będziesz naszym Klientem, a także przez czas obowiązywania umów, które z nami zawrzesz. Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez czas wynikający z takich przepisów oraz dla celów archiwalnych i analitycznych przez okres maksymalnie 10 lat. Dla celów podatkowych i rachunkowych Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat po roku, w którym miało miejsce zdarzenie (np. płatność faktury). W pozostałym zakresie Twoje dane będziemy przechowywać do momentu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych lub wycofasz zgodę.

 

Więcej szczegółów dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania przez naszą firmę Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności na naszej stronie internetowej http://e-kolka.com.pl/pomoc/13/polityka-prywatnosci-i-pliki-cookie/

Brak informacji o przeglądanych produktach.